Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Stawiamy na DDOM – wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia

Stawiamy na DDOM – wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia

Stawiamy na DDOM – wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia - img

Całkowita wartość projektu: 998 302,12 PLN
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 968 302,12 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Cel projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wdrożenie i zbadanie rozwiązań organizacyjnych DDOM umożliwiających rozwój nowoczesnych i trwałych form świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, zależnych, w tym osób starszych na obszarze powiatu grodziskiego w Szpitalu Zachodnim w latach 2016 – 2018.

Cele szczegółowe projektu to::
• poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych, niesamodzielnych i zależnych skierowanych do DDOM,
• zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób starszych i niesamodzielnych,
• wdrożenie rozwiązań w zakresie opieki medycznej poza szpitalnej,
• poprawa jakości zarządzania finansowego w Szpitalu Zachodnim poprzez możliwość realizacji świadczeń medycznych niskokosztowych w warunkach zbliżonych do domowych,
• udzielenie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego opiekunom osób zależnych i umożliwienie im powrotu do pracy zawodowej,
• zwiększenie zaufania pacjentów i ich rodzin do otwartych i dziennych form opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi co przyczyni się w sposób bezpośredni do realizacji celu szczegółowego Osi V Wdrożenie działań projakościowych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych PO WER i celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Planowane efekty:
1. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób niesamodzielnych i starszych, poprawa stanu ich zdrowia i samodzielności życiowej, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki uzyskanej poprzez rehabilitację, modyfikację leczenia farmakologicznego.
2. Adaptacja do życia po zakończeniu aktywności zawodowej, po hospitalizacji

Załączniki:

DDOM

Galeria zdjęć:

Galeria 1 Galeria 2 Galeria 3

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst