Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Osoby niedowidzące
AAAkonkrast ikona

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty zrealizowane z fuduszu EU Wersja angielska

Praktyki i staże

Strona główna » Szkolenia » Praktyki i staże

Warunkiem rozpoczęcia praktyki studenckiej bądź zawodowej (zwanej dalej: „praktyką”) lub stażu w Szpitalu jest:

 1.  złożenie podania/wniosku o odbycie praktyki/stażu z ustalonym terminem jej/jego odbycia z Ordynatorem Oddziału/Lekarzem Kierującym Oddziałem (praktyki/staże lekarskie), Naczelną Pielęgniarką (praktyki pielęgniarskie) lub Kierownikiem jednostki Szpitala w innych przypadkach,
 2. uzyskanie zgody Dyrekcji na odbywanie praktyk/stażu,
 3.  złożenie w Dziale Marketingu i Promocji Zdrowia:
  – aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania studiów na uczelni,
  – aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  – polisy ubezpieczeniowej NNW oraz OC na czas odbywania praktyki/stażu,
  – obowiązującej w Szpitalu karty obiegowej z kompletem wpisów.
 4.  posiadanie własnej odzieży ochronnej i obuwia,
 5. posiadanie imiennego identyfikatora uczelni.

Wzór porozumienia (plik .pdf)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja Medyczna

Centralna Rejestracja

Rejestracja Poradni Ortopedycznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ochrona obiektu

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst