Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Praktyki i staże

Warunkiem rozpoczęcia praktyki studenckiej bądź zawodowej (zwanej dalej: „praktyką”) lub stażu w Szpitalu jest:

 1.  złożenie podania/wniosku o odbycie praktyki/stażu z ustalonym terminem jej/jego odbycia z Ordynatorem Oddziału/Lekarzem Kierującym Oddziałem (praktyki/staże lekarskie), Naczelną Pielęgniarką (praktyki pielęgniarskie) lub Kierownikiem jednostki Szpitala w innych przypadkach,
 2. uzyskanie zgody Dyrekcji na odbywanie praktyk/stażu,
 3. podpisanie porozumienia/umowy pomiędzy jednostkami kierującą, a przyjmującą na odbywanie praktyk/stażu,
 4.  złożenie w Dziale Marketingu i Promocji Zdrowia:
  – zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania studiów na uczelni,
  – książeczki zdrowia/zaświadczenia wydawanego do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  – wyniku wymazu w kierunku SARS-COV2,
  – polisy ubezpieczeniowej NNW oraz OC na czas odbywania praktyki/stażu,
  – obowiązującej w Szpitalu karty obiegowej z kompletem wpisów.
 5.  posiadanie własnej odzieży ochronnej i obuwia,
 6. posiadanie imiennego identyfikatora uczelni.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst