Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Praca naukowo-badawcza

Strona główna » Praca naukowo-badawcza

Naukowy obszar działalności Szpitala Zachodniego stanowią m.in. badania kliniczne prowadzone w oddziałach szpitalnych.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego zaplecza i doskonale przygotowanemu zespołowi badaczy na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy pacjentów rocznie.

Poniżej przedstawiamy wykaz badań klinicznych aktualnie prowadzonych w Szpitalu Zachodnim:

*Główny badacz: dr n. med. Marta Bilik

 1. „Randomizowane badanie kliniczne leku Andexanet Alfa w ostrych krwotokach wewnątrzczaszkowych u pacjentów otrzymujących doustnie inhibitor czynnika Xa”
 2. „PRECIOUS. Zapobieganie powikłaniom w celu poprawy rokowania u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym udarem mózgu. Otwarte badanie kliniczne III fazy z randomizacją i zaślepioną oceną punktu końcowego.”
 3. „Globalne, randomizowane prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 2 mające ustalić optymalny zakres dawek preparatu BMS-986177, będącego doustnym inhibitorem Czynnika XIa, w zapobieganiu nowym udarom niedokrwiennym lub nowym niemym zawałom mózgu u pacjentów otrzymujących aspirynę i klopidogrel po wystąpieniu ostrego udaru niedokrwiennego lub przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA)”

*Główny badacz: dr n. med. Maciej Zarębiński

 1. ”Randomizowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie II fazy mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dutogliptyny w skojarzeniu z filgrastymem u pacjentów we wczesnym okresie powrotu do zdrowia po zawale mięśnia sercowego”
 2. „Stosowanie Pemafibratu w celu zapobiegania  zdarzeniom sercowo- naczyniowym poprzez obniżenie poziomu  trójglicerydów u pacjentów z cukrzycą.”
 3. „Wieloośrodkowe badanie fazy IIA prowadzone metodą podwójnej ślepej próby z randomizacją i grupą  kontrolną otrzymującą  placebo  oceniające  dożylnie podawany lek FDY-5301 w ostrym zawale mięśnia sercowego.”
 4. „Randomizowane, prowadzone metoda podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ kwasu bempedoiwego  (ETC-1002) na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wysokim  ryzykiem wystąpienia tych chorób oraz  z nietolerancją statyn.”
 5. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa CSL112 u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym”
 6. ”Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie II fazy prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnej ślepej próby, celem ustalenia dawki oraz oceny bezpieczeństwa i skuteczności BAY 2433334 u pacjentów po przebytym ostrym zawale mięsnia sercowego”

*Główny badacz: dr n. med. Janusz Bednarski

 1. „ZEUS – Wpływ ziltivekimabu w porównaniu z placebo na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów ze zdiagnozowaną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, przewlekłą choroba nerek i ogólnoustrojowym stanem zapalnym”
 2. „Globalna zastoinowa niewydolność serca (G-CHF).”
 3. „Wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w celu oceny wpływu stosowania ewolokumabu na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w wywiadzie”
 4. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo finerenonu pod względem wpływu na chorobowość i śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca (NYHA II–IV) i frakcją wyrzutową lewej komory ≥40% (LVEF ≥40%.”
 5. „EMpagliflozyna i daPAgliflozyna u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca (badanie EMPATHY) – badanie III fazy.”

*Główny badacz: dr Łukasz Pastwa

 1. „NOAH – AFNET 6: doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K u pacjentów z epizodami szybkich rytmów przedsionkowych”

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst