Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Praca naukowo-badawcza

Strona główna » Praca naukowo-badawcza

Naukowy obszar działalności Szpitala Zachodniego stanowią m.in. badania kliniczne prowadzone w oddziałach szpitalnych.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego zaplecza i doskonale przygotowanemu zespołowi badaczy na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy pacjentów rocznie.

Poniżej przedstawiamy wykaz badań klinicznych aktualnie prowadzonych w Szpitalu Zachodnim:

*Główny badacz: dr n. med. Marek Stopiński

 1. „Badanie kliniczne I fazy prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję pojedynczej dawki BMS-986231 u uczestników z różnego stopnia wydolnością nerek.”

*Główny badacz: dr n. med. Marta Bilik

 1. „Międzynarodowe, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji prowadzone w celu zbadania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Tikagreloru z kwasem acetylosalicylowym w porównaniu do kwasu acetylosalicylowego w zapobieganiu udarowi i zgonom pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym lub przemijającym atakiem niedokrwiennym.”
 2. „PRECIOUS. Zapobieganie powikłaniom w celu poprawy rokowania u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym udarem mózgu. Otwarte badanie kliniczne III fazy z randomizacją i zaślepioną oceną punktu końcowego.”
 3. „Globalne, randomizowane prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 2 mające ustalić optymalny zakres dawek preparatu BMS-986177, będącego doustnym inhibitorem Czynnika XIa, w zapobieganiu nowym udarom niedokrwiennym lub nowym niemym zawałom mózgu u pacjentów otrzymujących aspirynę i klopidogrel po wystąpieniu ostrego udaru niedokrwiennego lub przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA)”
 4. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie II fazy prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby, celem ustalenia dawki oraz oceny bezpieczeństwa i skuteczności BAY 2433334 u pacjentów po przebytym ostrym udarze niedokrwiennym, innym niż sercowozatorowy”

*Główny badacz: dr n. med. Maciej Zarębiński

 1. „Stosowanie Pemafibratu w celu zapobiegania  zdarzeniom sercowo- naczyniowym poprzez obniżenie poziomu  trójglicerydów u pacjentów z cukrzycą.”
 2. „Wieloośrodkowe badanie fazy IIA prowadzone metodą podwójnej ślepej próby z randomizacją i grupą  kontrolną otrzymującą  placebo  oceniające  dożylnie podawany lek FDY-5301 w ostrym zawale mięśnia sercowego.”
 3. „Randomizowane, prowadzone metoda podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ kwasu bempedoiwego  (ETC-1002) na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wysokim  ryzykiem wystąpienia tych chorób oraz  z nietolerancją statyn.”
 4. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa CSL112 u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym”
 5. ”Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie II fazy prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnej ślepej próby, celem ustalenia dawki oraz oceny bezpieczeństwa i skuteczności BAY 2433334 u pacjentów po przebytym ostrym zawale mięsnia sercowego”

*Główny badacz: dr n. med. Janusz Bednarski

 1.  „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne mające na celu wykazanie wpływu sotagliflozyny na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz nerkowych u pacjentów z cukrzycą typu 2, czynnikami ryzyka chorób układu krążenia i umiarkowanie upośledzoną czynnością nerek.”
 2. „Badanie oceniające wpływ leczenia beksagliflozyną na stężenie hemoglobiny A1c u pacjentów z cukrzycą typu 2 ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane placebo.”
 3. „Wieloośrodkowe, randomizowane, aktywnie kontrolowane badanie prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu LCZ696 w porównaniu do walsartanu, w zakresie zachorowalności i śmiertelności pacjentów chorujących na niewydolność serca (klasa II – IV wg NYHA) z zachowaną frakcją wyrzutową.”
 4. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie prowadzone w układzie grup równoległych z aktywną kontrolą, oceniające wpływ preparatu LCZ696 w porównaniu z walsartanem, na funkcje poznawcze pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową.”
 5. „Globalna zastoinowa niewydolność serca (G-CHF).”
 6. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę wpływu sotagliflozyny na zdarzenia kliniczne u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z cukrzycą typu 2 po przebytym epizodzie zaostrzenia niewydolności serca.”
 7. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z aktywnym lekiem i placebo, badanie z BAY1753011, podwójnym antagonistą receptorów wazopresyny V1a/V2 u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca: badanie AVANTI.”
 8. „Wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w celu oceny wpływu stosowania ewolokumabu na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w wywiadzie”
 9. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo finerenonu pod względem wpływu na chorobowość i śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca (NYHA II–IV) i frakcją wyrzutową lewej komory ≥40% (LVEF ≥40%.”

*Główny badacz: dr Łukasz Pastwa

 1. „NOAH – AFNET 6: doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K u pacjentów z epizodami szybkich rytmów przedsionkowych”

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst