Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Praca naukowo-badawcza

Strona główna » Praca naukowo-badawcza

Naukowy obszar działalności Szpitala Zachodniego stanowią m.in. badania kliniczne prowadzone w oddziałach szpitalnych.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego zaplecza i doskonale przygotowanemu zespołowi badaczy na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tysięcy pacjentów rocznie.

Poniżej przedstawiamy wykaz badań klinicznych aktualnie prowadzonych w Szpitalu Zachodnim:

*Główny badacz: dr n. med. Marta Bilik

 1. „Dwuczęściowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną, prowadzone w celu sekwencyjnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania BIIB091 w monoterapii oraz BIIB091 w terapii skojarzonej z fumaranem diroksymelu u uczestników z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego”
 2. „Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu wykazanie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności milweksianu, doustnego inhibitora czynnika XIa, w profilaktyce udaru mózgu u osób po ostrym udarze niedokrwiennym lub z wysokim ryzykiem przemijającego ataku niedokrwiennego.”
 3. „Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone
  w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby i sterowane zdarzeniami, badanie fazy III doustnego inhibitora FXIa BAY 2433334 (asundexian) w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu u uczestników płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 lat lub więcej, po przebytym ostrym udarze niedokrwiennym innym niż sercowozatorowy lub TIA wysokiego ryzyka.”
 4. „Randomizowane badanie kliniczne leku Andexanet Alfa w ostrych krwotokach wewnątrzczaszkowych u pacjentów otrzymujących doustnie inhibitor czynnika Xa”
 5. „PRECIOUS. Zapobieganie powikłaniom w celu poprawy rokowania u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym udarem mózgu. Otwarte badanie kliniczne III fazy z randomizacją i zaślepioną oceną punktu końcowego.”
 6. „Globalne, randomizowane prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 2 mające ustalić optymalny zakres dawek preparatu BMS-986177, będącego doustnym inhibitorem Czynnika XIa, w zapobieganiu nowym udarom niedokrwiennym lub nowym niemym zawałom mózgu u pacjentów otrzymujących aspirynę i klopidogrel po wystąpieniu ostrego udaru niedokrwiennego lub przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA)”

*Główny badacz: dr n. med. Maciej Zarębiński

 1. „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa CSL112 u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym”
 2. „IOCYTE AMI-3: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy 3 z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające podawany dożylnie produkt FDY-5301 u pacjentów z zawałem ściany przedniej serca z uniesieniem odcinka ST”
 3. „Obicetrapib i sercowo-naczyniowe punkty końcowe: randomizowane badanie fazy 3, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skutki stosowania obicetrapibu w dawce 10 mg u pacjentów z miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego (ASCVD), u których nie uzyskano wystarczającej kontroli choroby pomimo stosowania leków modyfikujących stężenie lipidów w maksymalnych tolerowanych dawkach”
 4. „Wieloośrodkowe randomizowane badanie fazy II prowadzone w trzech grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania CDR132L u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (≤45%) po zawale mięśnia sercowego”

*Główny badacz: dr n. med. Janusz Bednarski

 1. „Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane aktywnym komparatorem, dwuramienne badanie III fazy porównujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania doustnego inhibitora FXIa asundeksian (BAY 2433334) z apiksabanem w zapobieganiu udarowi lub zatorowości systemowej u kobiet i mężczyzn w wieku 18 lat i starszych z migotaniem przedsionków i ryzykiem udaru, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby i podwójnego pozorowania.”
 2. „ZEUS – Wpływ ziltivekimabu w porównaniu z placebo na układ sercowo-naczyniowy u pacjentów ze zdiagnozowaną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, przewlekłą choroba nerek i ogólnoustrojowym stanem zapalnym”
 3. „Globalna zastoinowa niewydolność serca (G-CHF).”
 4. „Wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w celu oceny wpływu stosowania ewolokumabu na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w wywiadzie”
 5. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo finerenonu pod względem wpływu na chorobowość i śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca (NYHA II–IV) i frakcją wyrzutową lewej komory ≥40% (LVEF ≥40%.”
 6. „EMpagliflozyna i daPAgliflozyna u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca (badanie EMPATHY) – badanie III fazy.”
 7. „Wpływ ziltivekimabu w porównaniu z placebo na zachorowalność i śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca, z łagodnie obniżoną lub zachowaną frakcją wyrzutową i ogólnoustrojowym stanem zapalnym.”

*Główny badacz: dr Łukasz Pastwa

 1. „NOAH – AFNET 6: doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K u pacjentów z epizodami szybkich rytmów przedsionkowych”
 2. *Główny badacz: dr Błażej Nowak

  1. „Ocena wyników leczenia pacjentów z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym leczonych przy pomocy wewnątrznaczyniowej embolizacji tętnicy oponowej środkowej”

   

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst