Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Deklaracja dostępności

Strona główna » Szpital » Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Wejście do budynku jest oznakowane i jasno oświetlone, strefa wejścia jest szeroka i bez fizycznych przeszkód.

W okolicy wejścia do budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością bez różnic wysokościowych.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne poprzez :

– zainstalowane windy

– istniejące schody pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze po obu stronach

– szerokość korytarzy posiada minimum 1,5 metra bez zbędnych przeszkód architektonicznych

Blisko wejścia do budynku znajduję się punkt informacyjny/recepcja.

Umieszczone są w formie tablic i strzałek informacje wskazujące co znajduje się w budynku.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (on-line) po wcześniejszym zgłoszeniu tego typu potrzeby i ustaleniu dogodnego terminu osobiście w Centralnej Rejestracji lub pod numerami telefonów 22 755 91 05/07

 

 

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym
(plik .pdf do pobrania)
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim na lata 2021 ÷ 2025
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek o zapewnienie dostępności
(plik .pdf do pobrania)

Wniosek o zapewnienie dostępności
(plik .odt do pobrania)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst