Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Praca

Dział Kadr
Kierownik: Beata Przybylska
telefony: 
(22) 755 91  53 fax. (22) 755 90 84
praca@szpitalzachodni.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
(forma zatrudnienia – do uzgodnienia)

1. LEKARZY:,
– Specjalistę (lub w trakcie specjalizacji) w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, ortopedii,
– Neurologa na dyżury,
OFERUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI FINANSOWE

do ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
– do Oddziału Pediatrycznego konsultanta w dziedzinie:
– kardiologii dziecięcej z możliwością wykonywania echo serca, konsultacji wyników holter ekg,
– neurologii dziecięcej,
– psychiatrii dziecięcej,
– Specjalistę urologa do Oddziału Urologicznego
– Specjalistę neurologa do Oddziału Neurologicznego,
– Specjalistę kardiologa do Oddziału Kardiologicznego,
– Specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów lub lekarza specjalistę w dziedzinie hematologii,
– Specjalistę anestezjologa  do Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– Specjalistę chirurga, rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej do Oddziału Chirurgii Ogólnej,
– specjalistę chirurga naczyniowego do Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
– Specjalistę ortopedę do Oddziału Ortopedii i Traumatologii,
– Rezydentów na dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Ortopedii i Traumatologii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

do PORADNI I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
– Kierownika do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – forma zatrudnienia do ustalenia,
– Specjalistę radiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – forma zatrudnienia do ustalenia (dyżury, etat),
– Specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii do Poradni Endokrynologicznej,
– Specjalistę ginekologa do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, do wykonywania badań usg płodu, posiadającego certyfikat FMF,
– Specjalista w dziedzinie okulistyki, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki,
– Lekarza nefrologa (lub w trakcie specjalizacji) do Poradni Nefrologicznej,
– Lekarza ze specjalizacją z medycyny pracy do Poradni Medycyny Pracy,
– Psychologa z certyfikatem lub w trakcie specjalizacji psychoterapeuty uzależnień,
– Specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem,
– Psychiatrę do Poradni Zdrowia Psychicznego.

do PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
– Kierownika – lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych,
– Specjalistę pediatrę lub w trakcie specjalizacji,
– Pielęgniarkę z ukończonymi kursami: szczepień i pielęgniarki środowiskowej.

do NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
– lekarza ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji

2. PIELĘGNIARKI:
– do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– do oddziałów szpitalnych,
– do poradni specjalistycznych,
– do Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Instrumentariuszkę,
– Anestetyczkę.

3. PERSONEL MEDYCZNY DO INNYCH JEDNOSTEK/KOMÓREK SZPITALA
do Apteki Szpitalnej – magistra ze specjalizacją z farmacji szpitalnej,
– do Zakładu Mikrobiologii – diagnostę laboratoryjnego,
– do Pracowni EMG technika lub pielęgniarkę,
– pomoc stomatologiczną.

4. PERSONEL NIEMEDYCZNY DO INNYCH JEDNOSTEK/KOMÓREK SZPITALA
– do Działu Kadr: inspektora ds. pracowniczych z doświadczeniem min. 1 rok,
– do Działu Zamówień Publicznych: specjalistę ds. zamówień publicznych z doświadczeniem,
– konserwatora urządzeń medycznych – uprawnienia E do 1 kV, podstawowa wiedza w zakresie elektrycznym lub elektronicznym,
– księgową,
– do Działu Inwestycyjno-Eksploatacyjnego: inspektora ds. realizacji i eksploatacji inwestycji, pracownika ze średnim wykształceniem budowlano-technicznym,
– Specjalistę ds. uzdatniania wody.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 19.06.2024r.

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,
e-mail: praca@szpitalzachodni.pl, (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84

z dopiskiem:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacja dla PRACOWNIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez:

▪          e-mail: iod@szpitalzachodni.pl,

▪          nr telefonu: +48 663 307 507.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2

lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy.
  2. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne –  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem   przetwarzania,   którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej   na   adres mailowy praca@szpitalzachodni.pl.
  3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym w  art.  22  (1)  par.  1,  2  i  4  k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst