Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Praca

Dział Kadr
p.o. Kierownika: Beata Przybylska
telefony: 
(22) 755 91  53 fax. (22) 755 90 84
kadry@szpitalzachodni.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
(forma zatrudnienia – do uzgodnienia)

1. LEKARZY:

do SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
– Specjalistę medycyny ratunkowej (lub w trakcie specjalizacji),
– Specjalistę chorób wewnętrznych (lub w trakcie specjalizacji),
– Specjalistę kardiologa (lub w trakcie specjalizacji)
– Ortopedę (lub w trakcie specjalizacji),
– Neurologa na dyżury,
OFERUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI FINANSOWE

do ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
– Specjalistę anestezjologa  do Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– Specjalistę neurologa do Oddziału Neurologicznego,
– Specjalistę neurochirurga do Oddziału Neurochirurgicznego,
– Specjalistów chirurgów, rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej do Oddziału Chirurgii Ogólnej,
– specjalistę chirurga naczyniowego do Pododdziału Chirurgii Naczyniowej,
– Specjalistów ortopedów, rezydentów w dziedzinie ortopedii i traumatologii do Oddziału Ortopedii i Traumatologii,
– Rezydentów na dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Ortopedii i Traumatologii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

do PORADNI I PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH
– Specjalistę radiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – forma zatrudnienia do ustalenia (dyżury, etat),
– Specjalistę ortopedę lub specjalistę ortopedę traumatologa lub lekarza ze specjalizacją rehabilitacji do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
– Specjalistę w dziedzinie okulistyki (lub w trakcie specjalizacji) do Poradni Okulistycznej,
– Specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii do Poradni Endokrynologicznej,
– Specjalistę ginekologa do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, do wykonywania badań usg płodu, posiadającego certyfikat FMF,
– Lekarza dentystę do Poradni Ogólnostomatologicznej,
– Lekarza nefrologa (lub w trakcie specjalizacji) do Poradni Nefrologicznej,
– Psychiatrę oraz psychiatrę dziecięcego do Poradni Zdrowia Psychicznego,
– Psychologa klinicznego,
– Farmakologa – ¼ etatu (lub równoważnik).

do PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
– Kierownika – lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych,
– Specjalistę pediatrę lub w trakcie specjalizacji.

2. PIELĘGNIARKI:
– instrumentariuszkę,
– anestetyczkę,
– do oddziałów szpitalnych,
– do przychodni specjalistycznych
– do Zakładu Diagnostyki Endoskopowej,
– do Stacji Dializ.

3. PERSONEL MEDYCZNY DO INNYCH JEDNOSTEK/KOMÓREK SZPITALA
– do Apteki Szpitalnej – magistra farmacji z I ° specjalizacji z farmacji aptecznej i z co najmniej 3-letnim stażem pracy,
– do Zakładu Mikrobiologii – diagnostę laboratoryjnego,
– do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – diagnostę laboratoryjnego oraz technika analityki,
– do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – technika rtg,
– do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej – fizjoterapeutę.

4. PERSONEL NIEMEDYCZNY DO INNYCH JEDNOSTEK/KOMÓREK SZPITALA
– inspektora ds. bhp,
– specjalistę ds. projektów unijnych (przygotowywanie i rozliczanie projektów),
– specjalistę ds. kontrolingu finansowego w jednostkach ochrony zdrowia,
– specjalistę analityka finansowego,
– inspektora ds. zaopatrzenia medycznego z doświadczeniem praktycznym w jednostkach ochrony zdrowia,
– specjalistę ds. sprzedaży usług medycznych,
– informatyka ze znajomością programu SIMPLE,
– Zastępcę Głównego Księgowego,
– do Działu Finansowo-Księgowego: księgową z minimum 2. letnim doświadczeniem ze znajomością obsługi programu finansowo-księgowego (mile widziana znajomość obsługi programu SIMPLE).
– pracownika do Działu Kadr z minimum 2. letnim doświadczeniem.
– do Działu Technicznego: konserwatora hydraulika oraz konserwatora robót budowlanych,
– inspektora ds. aparatury medycznej,
– do Działu Żywienia: pomoc kuchenną.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23.11.2021 r.

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,
e-mail: kadry@szpitalzachodni.pl, (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84

z dopiskiem:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacja dla PRACOWNIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez:

▪          e-mail: iod@szpitalzachodni.pl,

▪          nr telefonu: +48 663 307 507.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2

lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy.
  2. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne –  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem   przetwarzania,   którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej   na   adres mailowy kadry@szpitalzachodni.pl.
  3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym w  art.  22  (1)  par.  1,  2  i  4  k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst