Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Osoby niedowidzące
AAAkonkrast ikona

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty zrealizowane z fuduszu EU Wersja angielska

Praca

Strona główna » Praca

Dział Kadr
p.o. Kierownika: Beata Przybylska
telefony: 
(22) 755 90 84fax. (22) 755 90 92
kadry@szpitalzachodni.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
(forma zatrudnienia – do uzgodnienia)

1. Lekarzy:
– Specjalistę medycyny ratunkowej do SOR,
– Specjalistę chorób wewnętrznych (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Specjalistę w dziedzinie okulistyki (lub w trakcie specjalizacji) do poradni okulistycznej,
– Farmakologa – ¼ etatu (lub równoważnik),
– Specjalistę radiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz na dyżury w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ,
– Lekarza z uprawnieniami do wykonywania badań USG Doppler i USG ortopedycznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
– Anestezjologa  do Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na dyżury,
– Onkologa do Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Chemioterapia jednego dnia,
– Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Kardiologiczne (specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej) minimum na ½ etatu,
– Lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z pediatrii do pracy w oddziale/dyżury w SOR,
– Lekarza psychiatrę do Poradni Zdrowia Psychicznego.

2. Diagnostę laboratoryjnego do Zakładu Mikrobiologii.
3. Pielęgniarkę do oddziału szpitalnego,
4. Pielęgniarkę instrumentariuszkę,
5. Pielęgniarkę anestetyczkę.
6. Pielęgniarkę epidemiologiczną.
7. Psychologa do Poradni Zdrowia Psychicznego
8. Technika elektroradiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
9. Do Apteki: pomoc apteczną (wykształcenie średnie).
10. Specjalistę/inspektora ds. BHP.
11. Elektryka konserwatora urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
12. Konserwatora hydraulika.
13.Operatorów ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych oraz sanitariuszy do Centralnej Sterylizatorni (kontakt tel: 22 755 92 23)
14. Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej,
15. Do Działu Zamówień Publicznych specjalistę/inspektora/referenta z doświadczeniem w ochronie zdrowia.
16. Do Działu Finansowo-Księgowego: księgową z minimum 3. letnim doświadczeniem (mile widziana znajomość gospodarki materiałowej).

Grodzisk Mazowiecki, dnia 13.11.2018 r.

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,
e-mail: kadry@szpitalzachodni.pl, (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84

z dopiskiem:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacja dla PRACOWNIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez:

▪          e-mail: iod@szpitalzachodni.pl,

▪          nr telefonu: +48 663 307 507.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2

lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy.
  2. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne –  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem   przetwarzania,   którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej   na   adres mailowy kadry@szpitalzachodni.pl.
  3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym w  art.  22  (1)  par.  1,  2  i  4  k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja Medyczna

Centralna Rejestracja

Rejestracja Poradni Ortopedycznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ochrona obiektu

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst