Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Praca

Dział Kadr
p.o. Kierownika: Beata Przybylska
telefony: 
(22) 755 91  53 fax. (22) 755 90 84
kadry@szpitalzachodni.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
KIEROWCÓW DO OBSŁUGI TRANSPORTU PACJENTÓW DIALIZOWANYCH
-Praca zmianowa (2 zmiany)
-Wymagania prawo jazdy kat.B, badania psychotechniczne obowiązkowe(możliwość wykonania po zatrudnieniu)
-Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej(możliwość wykonania po zatrudnieniu
-Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (transport pacjentów dializowanych, transport pacjentów z niepełnosprawnościami ,transport sanitarny itp.)
-Znajomość topografii woj. mazowieckiego strona zachodnia
-Dyspozycyjność
Oferty proszę składać drogą mail na adres: transport@szpitalzachodni.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
(forma zatrudnienia – do uzgodnienia)

1. Lekarzy:
– Anestezjologa  do Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– Rezydentów na dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ortopedii i Traumatologii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
– Specjalistę medycyny ratunkowej (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Specjalistę chorób wewnętrznych (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Neurologa do Oddziału Neurologicznego,
– Neurologa na dyżury do SOR,
– Specjalistę (lub w trakcie specjalizacji z pediatrii) do pracy w SOR,
– Ortopedę (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Specjalistę radiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – na dyżury,
– Neurochirurga do Oddziału Neurochirurgicznego,
– Specjalistę w dziedzinie okulistyki (lub w trakcie specjalizacji) do Poradni Okulistycznej,
– Specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii do Poradni Endokrynologicznej,
– Specjalistę onkologa do Poradni Onkologicznej,
– Specjalistę ginekologa do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, do wykonywania badań usg płodu, posiadającego certyfikat FMF,
– Lekarza dentystę do Poradni Ogólnostomatologicznej,
– Psychiatrę oraz psychiatrę dziecięcego do Poradni Zdrowia Psychicznego,
– Psychologa klinicznego.
– Farmakologa – ¼ etatu (lub równoważnik).

2. Do Apteki Szpitalnej – magistra farmacji z I ° specjalizacji z farmacji aptecznej i z co najmniej 3-letnim stażem pracy.
3. Diagnostę laboratoryjnego do Zakładu Mikrobiologii.
4. Diagnostę laboratoryjnego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
5. Pielęgniarki do oddziałów szpitalnych.
6. Pielęgniarkę instrumentariuszkę.
7. Pielęgniarkę anestetyczkę.
8. Pielęgniarkę z doświadczeniem w pracowni endoskopowej.
8. Położną do Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
9. Technika analityki medycznej do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
10. Rejestratorkę medyczną.
11. Operatorów ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych oraz sanitariuszy do Centralnej Sterylizatorni (kontakt tel: 22 755 92 23).
12. Pomoc stomatologiczną.
13. Sanitariusz gipsiarz do SOR – wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.
14. Specjalistę ds. projektów unijnych (przygotowywanie i rozliczanie projektów)
14. Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia, znajomością Prawa Zamówień Publicznych oraz doświadczeniem praktycznym w zakupach aparatury medycznej.
15. Inspektora ds. aparatury medycznej z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia, doświadczeniem praktycznym w zakupach oraz naprawie aparatury medycznej.
16. Inspektora ds. zaopatrzenia medycznego z doświadczeniem praktycznym w jednostkach ochrony zdrowia.
17. Do Działu Finansowo-Księgowego: księgową z minimum 2. letnim doświadczeniem ze znajomością obsługi programu finansowo-księgowego (mile widziana znajomość obsługi programu SIMPLE).
18. Analityka finansowego z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia.
19. Pracownika do Działu Kadr z minimum 2. letnim doświadczeniem.
20. Pracownika do Działu Płac z minimum 2. letnim doświadczeniem.
21. Do Działu Zamówień Publicznych pracownika ze znajomością Ustawy prawo zamówień publicznych i minimum 2. letnim doświadczeniem.
22. Konserwatora hydraulika.
23. Konserwatora elektryka.
24. Pomoc apteczną do apteki szpitalnej.
25. Pomoc kuchenną do Działu Żywienia.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 4.08.2020 r.

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,
e-mail: kadry@szpitalzachodni.pl, (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84

z dopiskiem:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacja dla PRACOWNIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez:

▪          e-mail: iod@szpitalzachodni.pl,

▪          nr telefonu: +48 663 307 507.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2

lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy.
  2. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne –  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem   przetwarzania,   którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej   na   adres mailowy kadry@szpitalzachodni.pl.
  3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym w  art.  22  (1)  par.  1,  2  i  4  k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst