Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Praca

Dział Kadr
p.o. Kierownika: Beata Przybylska
telefony: 
(22) 755 91  53 fax. (22) 755 90 84
kadry@szpitalzachodni.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim zatrudni:
(forma zatrudnienia – do uzgodnienia)

1. Lekarzy:
– Anestezjologa  do Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
– Rezydentów na dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ortopedii i Traumatologii oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
– Specjalistę medycyny ratunkowej (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Specjalistę chorób wewnętrznych (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Neurologa do Oddziału Neurologicznego,
– Neurologa na dyżury do SOR,
– Specjalistę (lub w trakcie specjalizacji z pediatrii) do pracy w SOR,
– Ortopedę (lub w trakcie specjalizacji) do SOR,
– Specjalistę radiologa do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – na dyżury,
– Neurochirurga do Oddziału Neurochirurgicznego,
– Specjalistę ortopedę lud specjalistę ortopedę traumatologa lub lekarza ze specjalizacją rehabilitacji do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
– Specjalistę w dziedzinie okulistyki (lub w trakcie specjalizacji) do Poradni Okulistycznej,
– Specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii do Poradni Endokrynologicznej,
– Specjalistę onkologa do Poradni Onkologicznej,
– Specjalistę ginekologa do Poradni Ginekologiczno-Położniczej, do wykonywania badań usg płodu, posiadającego certyfikat FMF,
– Lekarza dentystę do Poradni Ogólnostomatologicznej,
– Psychiatrę oraz psychiatrę dziecięcego do Poradni Zdrowia Psychicznego,
– Psychologa klinicznego.
– Farmakologa – ¼ etatu (lub równoważnik).

2. Do Apteki Szpitalnej – magistra farmacji z I ° specjalizacji z farmacji aptecznej i z co najmniej 3-letnim stażem pracy.
3. Diagnostę laboratoryjnego do Zakładu Mikrobiologii.
4. Diagnostę laboratoryjnego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
5. Pielęgniarki do oddziałów szpitalnych.
6. Pielęgniarkę instrumentariuszkę.
7. Pielęgniarkę anestetyczkę.
8. Pielęgniarkę z doświadczeniem w pracowni endoskopowej.
9. Mgr fizjoterapii ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
10. Technika analityki medycznej do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
11. Rejestratorkę medyczną.
12. Operatorów ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych oraz sanitariuszy do Centralnej Sterylizatorni (kontakt tel: 22 755 92 23).
13. Specjalistę ds. projektów unijnych (przygotowywanie i rozliczanie projektów)
14. Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia, znajomością Prawa Zamówień Publicznych oraz doświadczeniem praktycznym w zakupach aparatury medycznej.
15. Inspektora ds. aparatury medycznej z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia, doświadczeniem praktycznym w zakupach oraz naprawie aparatury medycznej.
16. Inspektora ds. zaopatrzenia medycznego z doświadczeniem praktycznym w jednostkach ochrony zdrowia.
17. Do Działu Finansowo-Księgowego: księgową z minimum 2. letnim doświadczeniem ze znajomością obsługi programu finansowo-księgowego (mile widziana znajomość obsługi programu SIMPLE).
18. Analityka finansowego z doświadczeniem w jednostkach ochrony zdrowia.
19. Pracownika do Działu Kadr z minimum 2. letnim doświadczeniem.
20. Pracownika do Działu Płac z minimum 2. letnim doświadczeniem.
21. Do Działu Zamówień Publicznych pracownika ze znajomością Ustawy prawo zamówień publicznych i minimum 2. letnim doświadczeniem.
22. Konserwatora hydraulika.
23. Konserwatora elektryka.
24. Pomoc kuchenną do Działu Żywienia.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 28.10.2020 r.

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,
e-mail: kadry@szpitalzachodni.pl, (22) 755-91-53 lub tel./fax. (22) 755-90-84

z dopiskiem:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

UWAGA! Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do celów innych rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić również:

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informacja dla PRACOWNIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosuń, z którym można skontaktować się przez:

▪          e-mail: iod@szpitalzachodni.pl,

▪          nr telefonu: +48 663 307 507.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2

lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w kodeksie pracy.
  2. Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  co  do  danych  osobowych,  których  podanie jest  dobrowolne –  prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem   przetwarzania,   którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem.   Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej   na   adres mailowy kadry@szpitalzachodni.pl.
  3. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  zakresie  określonym w  art.  22  (1)  par.  1,  2  i  4  k.p, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst