Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości

Strona główna » Dla pacjenta » Dowód ubezpieczenia i dowód tożsamości

W celu weryfikacji prawa do świadczeń wystarczy w rejestracji podać swój numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

Po potwierdzeniu tożsamości numer pesel zostaje wprowadzony przez rejestratorkę do systemu eWUŚ.

System eWUŚ na podstawie danych zawartych w bazie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych potwierdza lub nie potwierdza prawo do świadczeń. Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, pacjent może je potwierdzić poprzez:

DOWÓD UBEZPIECZENIA
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

Dla osoby bezrobotnej

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Dla pacjentów z UE (tylko przypadki nagłe)

DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Osoba oczekująca na przyjęcie do lekarza zobowiązana jest przedstawić:

Przedstawienie powyższych dokumentów nie jest wymagane, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w żaden ze wskazanych powyżej sposobów, chory po okazaniu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie.

Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst