Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Strona główna » Oddziały » Oddział Kardiologii Inwazyjnej

Ordynator Oddziału: dr n. med. Maciej Zarębiński
Pielęgniarka Oddziałowa : mgr Iwona Pietruszka

Ordynator: (22) 755 92 91
Lekarz Dyżurny: (22) 755 92 85
Pracownia Hemodynamiki: (22) 755 92 97
Punkt Pielęgniarski: (22) 755 92 94
Sekretariat: (22) 755 92 90
sekretariat.hemodynamika@szpitalzachodni.pl
hemodynamika@szpitalzachodni.pl

ilość łóżek: 21

Oddział Kardiologii Inwazyjnej dysponuje 21. łóżkami, w tym czterema w sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Te 4  stanowiska wyposażone w najnowocześniejsze kardiomonitory pozwalają na obserwację parametrów życiowych pacjentów metodami nieinwazyjnymi. Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej jest wyposażona w respirator, stymulatory zewnętrzne do stymulacji endokawitarnej, echokardiograf i  pompę kontrpulsacji wewnątrzaortalnej.

W strukturze Oddziału znajduje się Pracownia Hemodynamiki – Kardiologii Interwencyjnej, wyposażona w najnowszej generacji cyfrowy angiograf.

W oddziale Kardiologii Inwazyjnej leczeni są pacjenci z chorobą wieńcową, ostrymi zespołami wieńcowymi, wadami serca.

W ramach Oddziału wykonujemy zabiegi kardiologii interwencyjnej: koronarografię, angioplastyki tętnic wieńcowych („balonikowanie”), wszczepianie stentów do tętnic wieńcowych w tym również stentów uwalniających leki antyproliferacyjne.

W Oddziale Kardiologii Inwazyjnej wykonuje się ok. 60 zabiegów angioplastyki wieńcowej miesięcznie, w tej liczbie 30-40 pacjentów jest poddawanych zabiegom w trybie ratującym życie.

Zabiegi koronarografii i angioplastyki wieńcowej wykonujemy z dojścia przez tętnicę promieniową „z ręki”, co pozwala naszym pacjentom uniknąć długotrwałego leżenia.

Od kliku miesięcy rozpoczęliśmy przezskórne leczenie zaburzeń rytmu metodą ablacji, we współpracy z Oddziałem Kardiologii Szpitala Zachodniego rozpoczęliśmy zabiegi wszczepiania stymulatorów.
W Oddziale wykonujemy zabiegi przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, implantacji filtrów do żyły głównej dolnej, biopsji mięśnia sercowego.

W Oddziale są zatrudnieni lekarze specjaliści: kardiolodzy i interniści. Zespół pielęgniarski Oddziału to wysoko wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze mający wieloletnie doświadczenie w kardiologii interwencyjnej i intensywnej opiece kardiologicznej.

Wszyscy zatrudnieni lekarze kardiolodzy są samodzielnymi operatorami kardiologii interwencyjnej certyfikowanymi przez Sekcję Interwencji Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Aby umożliwić pacjentom z ostrym zawałem serca, jak najszybsze – w ciągu „złotej godziny” – skorzystanie z pomocy udzielanej w Pracowni Hemodynamiki, w trakcie realizacji jest lądowisko dla helikopterów spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia kształcenia w ramach staży kierunkowych z intensywnej opieki kardiologicznej i z hemodynamiki do specjalizacji z kardiologii.

Galeria zdjęć

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst