Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Osoby niedowidzące
AAAkonkrast ikona

Informacja medyczna: 22 755 90 49

E-rejestracja Projekty zrealizowane z fuduszu EU Wersja angielska

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Nazwa i nr projektu: DDOM w Grodzisku Mazowieckim;

Tytuł projektu: Stawiamy na DDOM – wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia; WND-POWR.05.02.00-00-0116/15.

Cele projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez wdrożenie i zbadanie rozwiązań organizacyjnych DDOM umożliwiających rozwój nowoczesnych i trwałych form świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, zależnych, w tym osób starszych na obszarze powiatu grodziskiego w Szpitalu Zachodnim w latach 2016 – 2018.

Kontakt do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
22 755 93 9322 755 94 94ddom@szpitalzachodni.pl
 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim z dniem 1 października 2016 roku rozpocznie działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 r. ż., wymagającym ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności Barthela otrzymają 40-65 punktów.

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

  1. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
  2. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielane zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Pobyt pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny i może trwać od 30 do 120 dni.

Kwalifikację pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej przeprowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznaczy termin rozpoczęcia pobytu pacjenta w dziennym domu opieki medycznej.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej według załączonego wzoru wydaje:

  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Do skierowania należy załączyć ocenę stanu klinicznego według załączonego wzoru.

Pobyt pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny i może trwać od 30 do 120 dni.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej Pacjent składa w Kancelarii Szpitala lub wysyła pocztą na adres: SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II; ul. Daleka 11; 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub email: sekretariat@szpitalzachodni.pl.

Kwalifikację pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej przeprowadza Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznacza termin rozpoczęcia pobytu pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Zakres pracy Dziennego Domu Opieki Medycznej określa regulamin organizacyjny.

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim udzieli w godz. 9.00 – 15.00:
Katarzyna Rymuszka telefon (22) 755 91 11
Małgorzata Chajneta telefon 668 183 461

Zachęcam lekarzy do korzystania z oferty DDOM dla dobra pacjentów.

Dyrektor Szpitala
Krystyna Płukis

Do pobrania i obejrzenia:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacja Medyczna

Centralna Rejestracja

Rejestracja Poradni Ortopedycznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ochrona obiektu

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst