Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Stowarzyszenie

Strona główna » Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Społeczności Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II zostało założone w marcu 2006 roku z inicjatywy Członków Założycieli – pracowników oraz Dyrekcji Szpitala Zachodniego. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na terenie Szpitala.

Jest dobrowolnym zrzeszeniem, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających ochronie i promocji zdrowia na terenie Powiatu Grodziskiego.

Stowarzyszenie podejmuje również działania wykorzystujące zaangażowanie i doświadczenie społeczności Szpitala Zachodniego, głównie personelu medycznego i pomocniczego.

Jednym z celów jest również promocja i organizacja wolontariatu na terenie Szpitala Zachodniego . Dzięki ofiarnej pracy Wolontariuszy wielu pacjentów Szpitala korzystało z pomocy i wsparcia w czasie pobytu na oddziałach szpitalnych.

Więcej na temat działalności wolontariatu czytaj w sekcji WOLONTARIAT.

Dzięki pomocy i ofiarności swoich członków w czasie wielu lat działania Stowarzyszenie organizowało liczne akcje mające na celu promocje zdrowia i wsparcie działań Szpitala Zachodniego.

Również dzięki darowiznom od firm i osób fizycznych z przeznaczeniem na działania poszczególnych oddziałów, Szpital zyskał możliwość unowocześnienia wyposażenia na oddziałach i zaspokojenia najpilniejszych wymagań zakupu lub wymiany sprzętu informatycznego. Formularz darowizny znajduje się poniżej.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatu Grodziskiego zgodnie z przepisami art. 8 ust. 5 pkt 2 Ustawy o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego.

Obecne Władze Stowarzyszenia:

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Osoby zainteresowane sponsoringiem oraz pracą w wolontariacie na rzecz Stowarzyszenia, proszone są o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi w sekcji Wolontariat i bezpośredni kontakt z Panią Anną Pawlikowską: anna.pawlikowska@opoczta.pl, telefon: 22 755 95 55

Aktualnie przygotowywane i  prowadzone akcje

– Oddział przyjazny dzieciom (Oddział Pediatryczny)

Od stycznia 2017 roku Stowarzyszenie zamierza objąć specjalną opiekę małych pacjentów. W porozumieniu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego i Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego rozpoczynamy akcję „Oddział przyjazny dzieciom”.

W ramach programu wszystkie dzieci przyjmowane na hospitalizację w Oddziale Pediatrycznym będą otrzymywały podarunki dostosowane do ich wieku.

Patronat nad akcją sprawuje Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II a organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Społeczności Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II.

– Popołudnie z książką (Oddział Pediatryczny)

Dodatkowo planujemy zakup książek do Oddziałowej biblioteczki, a aby zachęcić dzieci do czytania organizujemy raz w tygodniu „popołudnie z książką”, spotkanie polegające na czytaniu książek chętnym i mogącym uczestniczyć w spotkaniu dzieciom.

Chęć prowadzenia spotkań i czytaniu książek zgłosili członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Pani Dyrektor Krystyna Płukis

Wszystkich chętnych i mogących się zaangażować w akcję serdecznie zapraszamy

– Schorzenia i dieta (pacjenci wszystkich oddziałów Szpitala Zachodniego i pacjenci POZ)

Pomysłodawcą akcji jest Pani Dyrektor Krystyna Płukis, Patronat sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, wsparcia udziela Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki i Burmistrz Grzegorz Benedykciński, a organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczności Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II.

W ramach akcji udział będą brali pracownicy medyczni i rezydenci Szpitala Zachodniego.

Projekt zakłada organizowanie cyklicznych spotkań – wykładów odbywających się raz w tygodniu w Sali konferencyjnej Szpitala na poziomie -1. Spotkania będą trwały około godziny i będą składały się z wykładu specjalisty na temat konkretnego schorzenie np. cukrzycy, porad dietetyka i odpowiedzi na pytania z Sali.

Planujemy włączyć również zagadnienia z zakresu 1szej pomocy i wiedzy na temat praw pacjentów.

Mamy nadzieję, że akcja spotka się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony pacjentów Szpitala i POZ.

Szczegółowy program i harmonogram spotkań będzie zamieszczony na stronie Szpitala w zakładce Stowarzyszenie.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst