Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem. - img

„Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.”

Całkowita wartość Projektu: 11 485 721,10 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 762 862,94 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2009 – 31.12.2010 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

W 2009 roku została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.1 ”Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Na przełomie 2009/2010 roku Szpital Zachodni zakupił i wyposażył oddziały szpitalne, pracownie i poradnie w sprzęt oraz urządzenia medyczne na łączną kwotę 11.485.721,10 PLN.

WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR

Lp. Nazwa sprzętu i wyposażenia
1. Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem oraz wykonania prac budowlanych i montażowych, w tym:

Angiograf ; aparat USG – ECHO SERCA; strzykawka automatyczna; pompa do kontr pulsacji wewnętrzaortowej; defibrylator -stymulacje

2. Automatycznego analizator immunohematologiczny (kombajn analityczny)
3. Dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego:

Laser biostymulujący z 2 sondami

Laser biostymulujący z aplika torem skanującym

Sonda prysznicowa

Sprzęt do magnetoterapii

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Ergometr diagnostyczny(2)

System TerapiMaster (2)

Ergometr rehabilitacyjny.(2)

Bieżnia treningowa

4. Aparat RTG z ramieniem C
5. Zakup i montaż stanowiska poczty pneumatycznej
6. Aparaty do hemodializ (12)
7. Aparat ultrasonograficzny (USG)
8. Ureterorenofiberoskop
9. Ekran LCD informacyjny (promocja projektu)
10. Diatermia elektrochirurgiczna
11. Defibrylator,
12. Respiratory stacjonarne (2),
13. Respirator transportowy,
14. Laser,
15. Aparat do badań urodynamicznych,
16. Zestawy do ogrzewania pacjenta (3)
17. Wózki transportowo – kąpielowe (3)
18. Kardiomonitor z telemetrią (stacja dobowa do teletransmisji )
19. Aparatura do zabiegów endoskopowych

– Kolumna endoskopowa (kolonoskop. gastroskop, duodenoskop)

– Sprzęt endoskopowy

20. Aparat echokardiograficzny
21. System wysiłkowy
22. Aparaty do znieczulania (2),
23. Diatermia elektrochirurgiczna,
24. Respirator transportowy dla dzieci i dorosłych dostosowany do

warunków MRI,

25. Sprzęt stomatologiczny:

– fotel stomatologiczny z unitem

– mikrosilnik endodontyczny

– autoklaw kasetowy do sterylizacji końcówek

– zestaw radiowizjografii

– urządzenie do magnetoterapii

26. Meble medyczne

W 2010 roku Szpital zakupił:

Lp. Nazwa sprzętu i wyposażenia
1. Nóż wodny
2. Kardiomonitory (sztuk 10) + centrala
3. Rejestratory zaburzeń RR (sztuk 5)
4. Tomograf komputerowy 64-rzędowy
5. Rejestratory EKG (sztuk 5)
6. Pulsoksymetr

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst