Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - img

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

zakup urządzeń do dezynfekcji;

zakup środków do dezynfekcji;

zakup środków ochrony indywidualnej;

zakup leków, szczepionek, testów;

stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

wykonanie niezbędnych robót budowlanych w nieruchomościach Partnera Projektu wykorzystywanych na cele działalności leczniczej;

inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

W ramach projektu otrzymujemy wsparcie w postaci środków ochrony osobistej: rękawiczki, gogle/okulary ochronne, przyłbice, kombinezony ochronne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy barierowe, maski; FFP2 i KN95, FFP3, chirurgiczne/medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcji powierzchni.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z Wojewodą Mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

czerwiec 2020r.
W połowie 2020 roku Województwo Mazowieckie uzyskało zgody na zwiększenia dofinasowania Projektu o kwotę 100 mln zł.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję, że w drugim etapie Projektu główne wsparcie inwestycyjne będzie dotyczyć 11 partnerów w tym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
Realizowany zostaje II etap projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Podział zadań na:
– działania pilne (realizacja w III/IV kwartale 2020 roku)
– działania długofalowe (realizacja w latach 2021 -2023)
Końcowy termin realizacji to 31 grudnia 2023 roku (koniec perspektywy unijnej).

grudzień 2020r.
Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet Projektu w grudniu 2020 roku został zwiększony do 360 mln zł z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15,2 mln pochodzi z budżetu państwa. Termin zakończenia realizacji Projektu to 30.06.2021 rok.

ZDJĘCIA URZĄDZEŃ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst