Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - img

Całkowita wartość projektu: 3 421 870,79 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 705 070,48 PLN 

Okres realizacji projektu: 29.02.2016 – 30.06.2018 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Cele projektu:

Cel strategiczny Projektu: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Cel bezpośredni: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację strefy zielonej SOR i doposażenie w sprzęt medyczny SOR Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpital Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Cele zostaną osiągnięte poprzez następujące Działania:

Zadanie 1: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Dokumentacji.

Zadanie 2: Doposażenie SOR w nowoczesne specjalistyczne urządzenia techniczne i sprzęt medyczny.

Zadanie 3: Modernizacja pomieszczeń SOR poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych na obiekcie SOR.

Zadanie 4: Promocja projektu.

Planowane efekty:

1. Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11. Przewiduje się oddzielenie części konsultacyjnej od obszaru nagłych interwencji, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń i zmianę technologii. Wytyczne do projektu stanowią aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2. Polepszenie jakości usług, zwiększenia komfortu pobytu pacjenta w SOR, zmniejszenie napięć panujących w czasie ostrego dyżuru. Przebudowa SOR ma nie tylko zwiększyć objętościowo SOR, ale również polepszyć jakość przyjęć. Powstanie dużego obszarowo SOR-pozwoli nie tylko na polepszenie warunków diagnostyki i leczenia chorych, polepszenie warunków pracy, ale również dostosowanie SOR do najnowocześniejszych tendencji organizacyjnych.

3. Planowane do realizacji roboty budowlane oraz zakup sprzętu przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów szpitala.

4. Usprawnienie funkcjonowania Oddziału SOR oraz zwiększenie komfortu przebywających na nim pacjentów. Rozbudowa Oddziału, położonego w budynkach G1, G2 oraz częściowo D obejmie poszerzenie obszaru o część budynku F1 (dawna hydroterapia), co ma pozwolić na wzrost poziomu bezpieczeństwa, jak również zwiększy się efektywność funkcjonowania placówki oraz jakość świadczonych usług, a jako całość większego projektu pozwala na realizację wysoce dostępnych (Lądowisko), kompleksowych (Oddział Porodowy) usług z zakresu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w rejonie Zachodnim, stycznym z aglomeracją Warszawską, województwa mazowieckiego.

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia wszelkich informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” można dokonać poprzez specjalny formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdującego się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu

Galeria zdjęć:

Galeria 1 Galeria 2 Galeria 3 Galeria 4

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst