Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

SOR

Strona główna » Oddziały » SOR

Ordynator Oddziału: lek. med. Natalia Rejnin
Koordynator Zespołu Pielęgniarek i Ratowników Medycznych : mgr Dominik Tarnowski

telefony:
Rejestracja: (22) 755 90 75
Sekretariat: (22) 755 92 33
Gabinet Ordynatora: (22) 755 92 34
Gabinet Oddziałowej: (22) 755 92 35

sor@szpitalzachodni.pl

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY w skrócie SOR
został oddany do użytku na początku 2007 roku, a pełną gotowość i normalną działalność rozpoczął od kwietnia 2007r.

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?
SOR jest integralną częścią Specjalistycznego Szpitala Zachodniego ale stanowi element struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego pełniąc z tego powodu specyficzne funkcje.
SOR to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?
W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Kto trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Z założenia do SOR trafiać powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy lub bez.

Czym SOR nie powinien być a czym niestety często się staje?
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną.
Jego walory funkcjonalne i możliwości działania na rzecz najbardziej potrzebujących ciężko chorych pacjentów ujawniają się wtedy gdy nasz personel i sprzęt oddani są w całości do dyspozycji tych właśnie chorych, a nie są podzieleni pomiędzy liczne błahsze przypadki wymagające zwykłej opieki ambulatoryjnej.

SOR posiada akredytację do prowadzenia kształcenia w zakresie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Na podstawie § 6 ust. 12 oraz §13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1213) informuję, że:
1. Osoby, którym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyznano kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do Podstawowej Opieki Zdrowotnej według następujących zasad, tj. po:
1) przeprowadzeniu badania lekarskiego,
2) przeprowadzeniu niezbędnych badań diagnostycznych,
3) sporządzeniu karty informacyjnej o dalszym leczeniu w POZ.

2. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji w zakresie:
1) skierowania pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala wynosi 72 godziny, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu tylko w przypadku braku wolnych łóżek
w oddziałach szpitalnych lub kumulacji nagłych stanów bezpośredniego zagrożenia życia.
2) odmowy przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 2 godziny.

3. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział wynosi 2 godziny.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst