Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Publikacje i wystąpienia zjazdowe

Strona główna » Oddziały » Publikacje i wystąpienia zjazdowe

Zespół lekarski bierze udział w stałym samokształceniu. biorąc czynny udział w  zjazdach, kongresach i sympozjach.

Doniesienia zjazdowe:

Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, 17 kwietnia 2011r.

Postępy w chirurgii małoinwazyjnej, 15-18 listopada 2012r.

Zjazd Sekcji Wideochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Toruń 5 – 7 czerwca 2013r.

VII Ogólnopolskie Sympozjum Postępy Chirurgii Kolorektalnej (19-21.04.2018r.,Serock)

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej, Serock 04.06.04.2019r.

Publikacje:

 1. Tomasz Okniński, Anna Tkaczyk, Jacek Pawlak, Plastyka przepuklin brzusznych metodą laparoskopową, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 4/2023
 2. Paweł Bukowski, Monika Romanowska, Jacek Pawlak, Zastosowanie szwów mechanicznych w zabiegach operacyjnych, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2/2023
 3. Parish P Sedghizadeh 1 ,Philip Cherian 2 ,Sahar Roshandel 2 ,Natalia Tjokro 1,Casey Chen 1 ,Adam F Junka 3 ,Eric Hu 2 ,Jeffrey Neighbors 2 4 ,Jacek Pawlak 5 ,R Graham G Russell 6 7 ,Charles E McKenna 8 ,Frank H Ebetino 2 ,Shuting Sun 2 ,Esmat Sodagar 1, Real-Time Impedance-Based Monitoring of the Growth and Inhibition of Osteomyelitis Biofilm Pathogen Staphylococcus aureus Treated with Novel Bisphosphonate-Fluoroquinolone Antimicrobial Conjugates, International Journal of Molecular Sciences 2023 Jan 19, 24(3)
 4. Monika Romanowska, Weronika Socha, Jacek Pawlak, Wyposażenie sali operacyjnej XXI wieku do zabiegów techniką laparoskopową, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 6/2022
 5. Monika Romanowska, Paweł Bukowski, Nowoczesne materiały stosowane w plastyce przepuklin, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 5/2022
 6. Krystian Żuk, Jacek Pawlak, Endoskopia terapeutyczna układu pokarmowego w rzeczywistości pandemicznej, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 3/2022
 7. Monika Romanowska, Jacek Pawlak, Zintegrowany system sal operacyjnych-optymalizacja procesu zabiegowego, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 1/2022
 8. Monika Romanowska, Weronika Socha, Współczesna chirurgia laparoskopowa – korzyści z zastosowania, Ogólnopolski Przegląd Medyczny 4/2021
 9. Monika Romanowska, Jacek Pawlak, Zintegrowany system sal operacyjnych-optymalizacja procesu zabiegowego, Blok operacyjny XXI wieku -organizacja i funkcjonowanie 2020, str.80-86
 10. Romanowska M., Pawlak J. „Technique for Incisional Hernias” Hernia Surgery and Recent Developments, edited by Arshad M. Malik, 2018; (chapter 5): 61-72.
 11. Romanowska M., Pawlak J. „Zintegrowany system sal operacyjnych – optymalizacja procesu zabiegu” OPM, 2018;
 12. Pawlak J., Romanowska M., Lesiuk P., Okniński T., Skura P., Rykała C. ”Postępy w leczeniu pierwotnego raka wątroby” Chirurgia po doplomie, 2018; 6
 13. Pawlak J. „Użycie noża wodnego do operacji resekcji wątroby – opis przypadków.”
 14. Pawlak J. „Leczenie chirurgiczne guzów pierwotnych wątroby.”
 15. Schaeffer M. „Zastosowanie urządzenia Liga Sure do operacji laparoskopowego wycięcia ściany torbieli prostej wątroby.”
 16. Stanisławski M. „Przypadek 46-letniej pacjentki z przerzutem gruczolakoraka kątnicy do prawego mięśnia piersiowego większego i skóry.”
 17. Łazarz M. „Guz zapalny wątroby – opis przypadku.”
 18. Rykała C., Bartosiewicz J., Pawlak J., Nawrocka A., Omulecka A., Diagnostyka i leczenie guzów zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych ze szczególnym uwzględnieniem własnych doświadczeń w leczeniu rakowiaka u 18 letniego mężczyzny – Polski Przegląd Chirurgiczny,
 19. Okniński T., Meszka M., Pawlak J., Laparoscopic abdominal wall IPOMA hernioplasty – self experience, Videosurgery,
 20. Kulesza J, Rykała C., Pawlak J., Rak gruczołowy jelita cienkiego – studium przypadku, Polski Przegląd Chirurgiczny,
 21. Sala operacyjna do zabiegów laparoskopowych w systemie zintegrowanym – J. Pawlak, M. Meszka, Ogólnopolski Przegląd Medyczny,
 22. Występowanie synchronicznego raka gruczołowego jelita grubego oraz raka gruczołowego wyrostka robaczkowego –  T. Goryń, M. Meszka, J. Pawlak, Polski Przegląd Chirurgiczny,
 23. Chłoniaki pozawęzłowe jelita grubego – rzadkie przyczyny resekcji – T. Goryń, C. Rykała, J. Pawlak, Polski Przegląd Chirurgiczny,
 24. Pourazowe uszkodzenie śledziony z krwawieniem do jamy otrzewnej zaopatrzone klejem tkankowym z towarzyszącym pourazowym zamknięciem tętnicy nerkowej zaopatrzone angioplastyką u chorej z obrażeniami wielonarządowymi – opis przypadku. – T. Goryń. T. Okniński M. Zarębiński, J. Pawlak, Polski Przegląd Chirurgiczny,
 25. Rak gruczołowy jelita cienkiego – trudności w diagnostyce i leczeniu – materiał własny – T. Goryń, K. Gołębiewski , J. Pawlak, Gastroenterologia Polska,
 26. Rzadkie występowanie nowotworu wyrostka robaczkowego u chorych operowanych w oddziale chirurgii Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w GM – T. Goryń, M. Meszka, T. Gołębiewski J. Pawlak, Polski Przegląd Chirurgiczny,
 27. Pawlak J., Zakrzepica układu wrotnego –  w podręczniku „Chirurgia dróg żółciowych i wątroby” t. II pod redakcją M. Krawczyka
 28. Pawlak J., Hiperkinetyczne nadciśnienie wrotne –  w podręczniku „Chirurgia dróg żółciowych i wątroby” t. II pod redakcją M. Krawczyka,
 29. Zastosowanie modyfikowanego zwierzęcego implantu kolagenowego (Permacol) do plastyki nawrotowej przepukliny okołostomijnej – M. Stanisławski, S. Fabisiewicz, J. Pawlak, Polski Przegląd Chirurgiczny
 30. PPCh, 2016; 88(4): 393-402 „Nowoczesne materiały wykorzystywane w hernioplastyce” M. Romanowska, T. Okniński, J. Pawlak
 31. Gastroenterology Rev 2017; 12(2): 152-155 „Malignant peritoneal mesothelioma – a rare cause of laparotomy” T. Okniński, M. Romanowska, J. Pawlak, A. Nawrocka-Kunecka
 32. Terapia 2017; 3(350): 34-39 „Rola kwasu ursodeoksycholowego w leczeniu schorzeń gastroenterologicznych” J. Bartosiewicz, T. Okniński
 33. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. ;10(4):534-40. Romanowska M, Okniński T, Pawlak J.(2016) Hybrid technique for postoperative ventral hernias – own experience
 34. Exp Biol Med (Maywood). 2017 Apr;242(7):750-761. „The activation of the kynurenine pathway in a rat model with renovascular hypertension.” Bartosiewicz J, Kaminski T, Pawlak K, Karbowska M, Tankiewicz-Kwedlo A, Pawlak D.
 35. Pol Przegl Chir. 2015 Mar;87(3):148-52. „ Colon Lymphomas – Rare Cause of Intestinal Resection. Goryń T, Rykała C, Pawlak J.

Prezentacje przedstawione na Posiedzeniu Warszawskiego Oddziału TChP 20 marca 2014r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst