Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

Strona główna » Projekty współfinansowane z funduszy unijnych » Budowa układu trigeneracyjnego o mocy do 1MW wraz z instalacją wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

Budowa układu trigeneracyjnego o mocy do 1MW wraz z instalacją wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

Budowa układu trigeneracyjnego o mocy do 1MW wraz z instalacją wytwarzania pary w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim - img

Całkowita wartość projektu: 7 193 851,80 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 5 755 081,44 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. – 31.12.2021r.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest redukcja emisji CO2 poprzez wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu we własnym układzie trigeneracyjnym.

Cele szczegółowe projektu:

Planowane efekty:

W ramach projektu zaplanowano:

  1. prace przygotowawcze: opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcji budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego,

  2. roboty budowlane, w tym wykonanie systemu kogeneracji, modernizacji kotłowni gazowej, wykonanie sieci zewnętrznych i instalacji,

  3. nadzór inwestorski,

  4. promocja projektu.

Szpital, dzięki budowie układu trigeneracyjnego, uzyska dodatkowy układ zasilania w energię, co podniesie bezpieczeństwo energetyczne jednostki. Inwestycja o ponad 30% zmniejszy emisję CO2 przyjętą dla tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej oraz wyeliminuje konieczność pracy całorocznej obecnego kotła o mocy 4t/h i utrzymywanie go w ciągłej gotowości 24 h na dobę.

Dodatkowo, oszczędności na emisji CO2 zostaną zwiększone przez zmniejszenie odgazowywacza termicznego do 4,5t/h w stosunku do obecnie zastosowanego 7,5t/h. Układ kogeneracji wyeliminuje pracę kotła parowego 4t/h i stanie się podstawowym układem wytwarzania energii elektrycznej, pary technologicznej, CWU oraz ciepła lub chłodu zależnie od potrzeb Szpitala.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst