Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
Ważna informacja dla osób niedowidzących

Informacja medyczna: 22 755 90 49

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Projekty współfinansowane z funduszy unijnych English VersionChange language

Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

Strona główna » Poradnie » Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

Informacje i rejestracja
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 19:00,
22 755 93 15

Zabiegi wykonywane w Centrum:

TERMOLEZJA
Opis zabiegu:
Istnieją dwa rodzaje termolezji: klasyczna (RF-radiofrequency) i  pulsacyjna (PRF).
W termolezji klasycznej przepływ prądu o częstotliwości radiowej powoduje wytworzenie temperatury (70-90°C) na aktywnym końcu specjalnej elektrody co prowadzi do koagulacji nerwów i  przerwania przesyłania sygnałów bólowych do rdzenia kręgowego i mózgu. W termolezji pulsacyjnej przepływ prądu o częstotliwości radiowej odbywa się w sposób pulsacyjny, co powoduje, że temperatura na końcu elektrody nie przekracza 42°C. Nie występuje dzięki temu proces koagulacji tkanek. Efekt leczniczy polega na neuromodulacji, czyli wyciszeniu nadmiernego przewodzenia bólu przez bezpośredni wpływ pola elektromagnetycznego na nerwy.
Prąd o częstotliwości radiowej jest wytwarzany przez generator (Cosman 4G).

Wskazania:
Termolezja jest minimalnie inwazyjną, przezskórną metodą, w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego oraz bólu neuropatycznego, które są oporne na leczenie zachowawcze. Należą do nich bóle pochodzenia kręgosłupowego, jak zespoły bólowe stawów międzykręgowych, stawów krzyżowo-biodrowych oraz bóle korzeniowe promieniujące do kończyny górnej lub dolnej. Także przewlekłe bóle z nerwów obwodowych, jak rozmaite neuralgie i neuropatie, w zakresie twarzy i głowy, także kończyn górnych i dolnych.
Podczas wizyty kwalifikującej niezbędna jest dokumentacja dotychczasowego leczenia (w tym lista aktualnie przyjmowanych leków), badanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej nie starsze niż 12 miesięcy.

Kwalifikacja:
Przed leczeniem termolezją wymagana jest ocena neurologiczna pacjenta w celu właściwej diagnozy oraz wyboru odpowiedniej techniki. Pacjent wymaga profesjonalnej kwalifikacji oraz wykluczenia przeciwwskazań do leczenia zabiegowego. Zabieg trwa około 30-45 minut, następnie pacjent podlega 2 godzinnej obserwacji. Efekt przeciwbólowy uzyskuje się po upływie 1-2 tygodni. Działania niepożądane występują niezmiernie rzadko, należą do nich krwiaki podskórne lub miejscowe zakażenie lub kilkudniowa przeczulica skóry. Najczęściej spotykane są 2-3 dniowe miejscowe bóle po nakłuciach, samoistnie przemijające, bez żadnych następstw.

BLOKADA PRZECIWBÓLOWA
Opis zabiegu:
Termin blokada oznacza podanie w okolice struktur nerwów leku znieczulana miejscowego, glikokortykosteroidów lub innych leków przeciwbólowych. Blokady obejmują nerwy, zwoje i sploty obwodowe oraz stawy, przyczepy ścięgniste mięśni, więzadła lub inne punkty bolesne tkanek miękkich. Wskazaniami: do blokad jest ból, utrzymujący się mimo leczenia zachowawczego lub jego znaczne nasilenie. Wykonuje się je w celach diagnostycznych, prognostycznych oraz terapeutycznych. Pozwalają na ustalenie lub potwierdzenie źródła bólu oraz zaplanowanie dalszego leczenia np. wykonanie kolejnej skutecznej serii blokad lub zaplanowanie zabiegu termolezji.
Podanie leku znieczulenia miejscowego powoduje czasowe i odwracalne przerwanie przewodzenia bólowego. Stosowane najczęściej są lidokaina i bupiwakaina. Rolą glikokortykosteroidów jest zmniejszenie odczynu zapalnego w miejscu blokady, jaki często towarzyszy przewlekłemu zespołowi bólowemu. Ich podanie przedłuża efekt przeciwbólowy.
Wyróżniamy trzy rodzaje blokad:
Blokady diagnostyczne – służą do potwierdzenia źródła bólu oraz różnicowania rodzaju włókien nerwowych przewodzących ból, np. bóle pochodzenia somatycznego czy współczulnego.
Blokady prognostyczne – służą do zaplanowania dalszego bardziej selektywnego i trwałego leczenia bólu na podstawie pozytywnej na nią odpowiedzi. Kwalifikacja do zabiegu termolezji.
Blokady terapeutyczne – celem ich jest przerwanie przewodnictwa w nerwach czuciowych i współczulnych. Po ustąpieniu znieczulenia w miejscu blokady występuje podwyższenie progu pobudliwości bólowej, co skutkuje dłuższą czasie redukcją bólu oraz zmniejszenia odczynu zapalnego.
Kwalifikacja:
Przed leczeniem termolezją wymagana jest ocena neurologiczna pacjenta w celu właściwej diagnozy oraz wyboru odpowiedniej techniki. Pacjent wymaga profesjonalnej kwalifikacji oraz wykluczenia przeciwwskazań do leczenia zabiegowego.
Podczas wizyty kwalifikującej niezbędna jest dokumentacja dotychczasowego leczenia (w tym lista aktualnie przyjmowanych leków), badanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej nie starsze niż 12 miesięcy.

NEUROSTYMULACJA
Opis zabiegu:
Metoda polega na czasowej neurostymulacji korzeni rdzenia kręgowego i zwojów rdzeniowych bezpośrednio w kanale kręgowym dzięki użyciu nowoczesnej techniki z użyciem specjalnej wielofunkcyjnej elektrody. Procedura polega na pojedynczym nakłuciu igłą na skórze pleców, po wcześniejszym miejscowym znieczuleniu. Przez tą igłę, wprowadza się pod kontrolą rtg specjalną jednorazowa elektrodę, która podłączona do generatora wytwarzającego prąd o wysokiej częstotliwości umożliwia przepływ prądu o specjalnie dobranych parametrach w strukturach rdzenia nerwowego i korzeniach nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie i patologiczne utrwalenie bólu.
Wskazania:
Bóle przewlekłe, zlokalizowane przykręgosłupowo w odcinku szyjnym, piersiowymi lędźwiowym z towarzyszącym neuropatycznym bólem korzeniowym, czyli promieniującym do kończyn o charakterze drętwienia, mrowienia lub pieczenia. Mechanizm przeciwbólowego działania metody wynika z wyciszenia nadaktywnego, patologicznego przewodzenia, a tym samym utrwalenia bólu w strukturach rdzenia kręgowego, najczęściej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
Czas do uzyskania efektu przeciwbólowego wynosi około 2-4 tygodni.
Metoda ta nie wymaga wszczepienia elektrody na stałe, tym samym różni się od implantowanych na stałe stymulatorów rdzenia kręgowego.
Zabieg jest przeprowadzany na bloku operacyjnym, trwa około 1 godziny, poza znieczuleniem miejscowym skóry wymaga niewielkiej sedacji przez anestezjologa.

Jakie schorzenia są wskazaniem do jej zastosowania?

  • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, od odcinka szyjnego do lędźwiowego prowadząca do ciasnoty kanału kręgowego i ucisku nerwów rdzeniowych – co stanowi źródło bólu o charakterze neuropatycznym.
  • Zespoły bólowe po przebytych zbiegach operacyjnych kręgosłupa
  • Neuralgie po przebytym półpaścu
  • Zespoły bólowe w przebiegu kauzalgii i algodystrofii (CRPS)

Kwalifikacja:
Przed leczeniem termolezją wymagana jest ocena neurologiczna pacjenta w celu właściwej diagnozy oraz wyboru odpowiedniej techniki. Pacjent wymaga profesjonalnej kwalifikacji oraz wykluczenia przeciwwskazań do leczenia zabiegowego.
Podczas wizyty kwalifikującej niezbędna jest dokumentacja dotychczasowego leczenia (w tym lista aktualnie przyjmowanych leków), badanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej nie starsze niż 12 miesięcy.

PRZECIWWSKAZANIA DO INTERWENCYJNYCH ZABIEGÓW LECZENIA BÓLU:
– zaburzenia krzepnięcia, stosowane leki przeciwkrzepliwe, infekcje oraz stany zapalne miejscowe lub uogólnione, nadwrażliwość lub nietolerancja leków znieczulających lub glikokortykosteroidów, brak świadomej zgody pacjenta

Opłatę za zabiegi można uiścić w Punkcie Przyjmowania Opłat Szpitala Zachodniego lub przelewem na konto: Bank PKO BP SA Warszawa 06 1440 1101 0000 0000 0808 1476

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie
© Copyright 2018 Szpital Zachodni | Realizacja MediaHealth
Kliknij, aby wysłuchać zaznaczony tekst