Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne

07.10.2016

Konkursu Ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 05.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O CHARAKTERZE KONKURSU OFERT NA OBSŁUGĘ SZATNI

28.09.2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 niniejszym informuje, że na obsługę szatni w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania okryć w okresie od 17.10.2016 r. do 30.04.2017 r. w pomieszczeniu budynku Szpitala Zachodniego wpłynęły 2 oferty.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O CHARAKTERZE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

26.09.2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul.Daleka 11 informuje, że zostało zakończone postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczeń w budynku Szpitala Zachodniego o łącznej powierzchni 112 m² z  przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną czynną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala