Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

OGŁOSZENIE

13.09.2016

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI
im. św. JANA PAWŁA II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY O CHARAKTERZE KONKURSU OFERT
Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w imieniu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, prowadzącego politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. wymagań PN - N 18001 : 2004 ; PN – EN ISO 14001 : 2005, PN – EN ISO 9001: 2009 zaprasza do złożenia oferty na;świadczenie usługi obsługi szatni w budynku szpitala w zakresie bezpłatnego przyjmowania i wydawania okryć przekazanych do szatni.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I  UMOWY

12.09.2016

Dotyczy : Przetargu pisemnego o charakterze konkursu ofert na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 112 m² w bloku „F2” na parterze budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną czynną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Dzienny Dom Opieki Medycznej

01.09.2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim z dniem 1 października 2016 roku rozpocznie działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 r. ż., wymagającym ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności Barthela otrzymają 40-65 punktów.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala