Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

OTYŁOŚĆ III STOPNIA

07.08.2015

Pod adresem:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/dostep-do-swiadczen-zdrowotnych-dla-osob-otylych/
na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta można uzyskać informacje dotyczące danych w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia.

INFORMACJA

19.06.2015

Zostało zakończone postępowanie przetargowe w formie konkursu ofert na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego na kiosk wielobranżowy w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.06.2015 roku. Komisja powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala Zachodniego zaakceptowała ofertę firmy PHU "BEATA”

OGŁOSZENIE

11.06.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 12,90m2, blok F, na parterze budynku w holu głównym Szpitala z przeznaczeniem na kiosk wielobranżowy na okres trzech lat.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala