Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

Zapraszamy do udziału w Marszu "Różni a Równi"

08.06.2017

INFORMACJA

05.06.2017

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie przetargowe w formie konkursu ofert na oddanie w najem powierzchni 4 m² z przeznaczeniem na ustawienie czterech automatów sprzedających do napojów na parterze budynku Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

18.05.2017

27. maja przypada Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - z tej okazji - pragnę złożyć Pracownikom Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii życzenia zadowolenia z efektów wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala