Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

Ogłoszenie

03.08.2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 01.08.2016 r.

Ogłoszenie

22.07.2016

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Nowe stanowiska rejestracyjne

01.06.2016

Dyrekcja Szpitala przy wsparciu Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w dniach 1 - 8 czerwca 2016r., uruchomiła 5 dodatkowych stanowisk Rejestracji Centralnej, gdzie pacjenci mogą dokonać zapisu do poradni specjalistycznych. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwoli skrócić czas oczekiwania na obsługę w rejestracji i pozwoli sprawnie rozplanować udzielanie świadczeń na okres kolejnych 12 miesięcy - zgodnie z kontraktem Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala