Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień

Nowa metoda walki z bólem

16.10.2014

W dniu 15 października 2014 roku przeprowadzono w Szpitalu Zachodnim nowatorski zabieg leczenia przewlekłego bólu kręgosłupa, opornego na inne dostępne metody leczenia. Pacjenci cierpiący na bóle korzeniowe o charakterze neuropatycznym zostali poddani czasowej neurostymulacji rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych bezpośrednio w kanale kręgowym dzięki użyciu nowoczesnej techniki z użyciem specjalnej wielofunkcyjnej elektrody.

Informacja

14.10.2014

Od dnia 20 października 2014 roku Rejestracja Rezonansu Magnetycznego będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

OGŁOSZENIE

10.10.2014

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z kuchni i pokonsumpcyjnych pochodzących od pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim klasyfikowanych,jako odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala