Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Urologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Mazowieckie Centrum Interwencyjnej Medycyny Bólu

OGŁOSZENIE

23.11.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o charakterze konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 17,70 m² usytuowanego w bloku „F 3” na I  piętrze budynku Szpitala Zachodniego z  przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Audio-Protetycznego na okres trzech lat z zastrzeżeniem, że Wynajmujący będzie korzystał dla swoich potrzeb z  wynajmowanej powierzchni przez 4 godziny tygodniowo tj. w środy i czwartki w godzinach 8.00 - 10.00.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W  FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

23.11.2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wynajem pomieszczenia o powierzchni 38,30 m² przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie ochrony i poprawy stanu zdrowia m.in. pod sklep medyczny, punkt poprawiający sylwetkę, estetykę ciała, gabinet dietetyczny w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

18.11.2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że zostało zakończone postępowanie na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności Agencji Bankowej w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul.Daleka 11.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala