Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Mammografii
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Nowa metoda walki z bólem

16.10.2014

W dniu 15 października 2014 roku przeprowadzono w Szpitalu Zachodnim nowatorski zabieg leczenia przewlekłego bólu kręgosłupa, opornego na inne dostępne metody leczenia. Pacjenci cierpiący na bóle korzeniowe o charakterze neuropatycznym zostali poddani czasowej neurostymulacji rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych bezpośrednio w kanale kręgowym dzięki użyciu nowoczesnej techniki z użyciem specjalnej wielofunkcyjnej elektrody.

Informacja

14.10.2014

Od dnia 20 października 2014 roku Rejestracja Rezonansu Magnetycznego będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

OGŁOSZENIE

10.10.2014

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z kuchni i pokonsumpcyjnych pochodzących od pacjentów Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim klasyfikowanych,jako odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala