Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Mammografii
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

INFORMACJA

25.06.2014

W wyniku przeprowadzonego postępowania o charakterze konkursu ofert na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11. Komisja wybrała najkorzystniejszą ze złożonych ofert. Firmę PHU „BEATA „ 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul Armii Krajowej 9/26.

OGŁOSZENIE

18.06.2014

Dotyczy: pisemnego konkursu ofert na zatrudnienie na Umowę Zlecenie pracownika gospodarczego w Dziale Administracyjnym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11 w okresie: od 1 lipca 2014r. do 31 października 2014 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Różni a Równi

17.06.2014

22 czerwca Starostwo Powiatu Grodziskiego zaprasza do udziału w marszu RÓŻNI A RÓWNI.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala