Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

OTYŁOŚĆ III STOPNIA

07.08.2015

Pod adresem:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/dostep-do-swiadczen-zdrowotnych-dla-osob-otylych/
na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta można uzyskać informacje dotyczące danych w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia.

INFORMACJA

19.06.2015

Zostało zakończone postępowanie przetargowe w formie konkursu ofert na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego na kiosk wielobranżowy w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.06.2015 roku. Komisja powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala Zachodniego zaakceptowała ofertę firmy PHU "BEATA”

OGŁOSZENIE

11.06.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie pisemnego konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 12,90m2, blok F, na parterze budynku w holu głównym Szpitala z przeznaczeniem na kiosk wielobranżowy na okres trzech lat.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala