Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Ogłoszenie

03.08.2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 01.08.2016 r.

Ogłoszenie

22.07.2016

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Szpitalu Zachodnim zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Nowe stanowiska rejestracyjne

01.06.2016

Dyrekcja Szpitala przy wsparciu Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w dniach 1 - 8 czerwca 2016r., uruchomiła 5 dodatkowych stanowisk Rejestracji Centralnej, gdzie pacjenci mogą dokonać zapisu do poradni specjalistycznych. Takie rozwiązanie organizacyjne pozwoli skrócić czas oczekiwania na obsługę w rejestracji i pozwoli sprawnie rozplanować udzielanie świadczeń na okres kolejnych 12 miesięcy - zgodnie z kontraktem Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala