Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Pracownia Radiologiii Klasycznej
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Ultrasonografii i Badań Przepływów Naczyniowych (Doppler)
Pracownia biopsji cienkoigłowych (BAC)
Pracownia Pantomografii
Pracownia Densytometrii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Bezpieczny szpital przyszłości 2017

15.12.2017

W dniu wczorajszym (14.12.2017r.) zostały ogłoszone wyniki 14. edycji rankingu szpitali w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny szpital przyszłości”. Wydarzenie objęte patronatem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła prowadzone jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade.

Ogłoszenie

14.12.2017

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Ogłoszenie

08.12.2017

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II ogłasza konkurs ofert na: Świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala