Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
OGŁOSZENIE

23.11.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego o charakterze konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 17,70 m² usytuowanego w bloku „F 3” na I  piętrze budynku Szpitala Zachodniego z  przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Audio-Protetycznego na okres trzech lat z zastrzeżeniem, że Wynajmujący będzie korzystał dla swoich potrzeb z  wynajmowanej powierzchni przez 4 godziny tygodniowo tj. w środy i czwartki w godzinach 8.00 - 10.00.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W  FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT

23.11.2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że zostało unieważnione postępowanie na wynajem pomieszczenia o powierzchni 38,30 m² przeznaczonego na prowadzenie działalności w zakresie ochrony i poprawy stanu zdrowia m.in. pod sklep medyczny, punkt poprawiający sylwetkę, estetykę ciała, gabinet dietetyczny w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

18.11.2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że zostało zakończone postępowanie na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności Agencji Bankowej w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, ul.Daleka 11.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala