Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
INFORMACJA

26.05.2015

W związku ze zmianą interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących zasad tworzenia kolejki oczekujących na świadczenia od dnia 1 czerwca 2015r. Szpital Zachodni będzie tworzył listę oczekujących umieszczając na niej każdą osobę zgłaszającą się w celu uzyskania świadczenia w ramach zakresów usług zakontraktowanych z Funduszem. Wpis do kolejki będzie dokonany również w sytuacjach, gdy planowany termin udzielenia świadczenia będzie poza okresem aktualnego kontraktu Szpitala z Funduszem.

Szpital wygrał proces o zapłatę za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

21.05.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

18.05.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego w  formie konkursu ofert na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 11,30 m2 blok ” B ” na parterze budynku Szpitala Zachodniego na okres trzech lat z  przeznaczeniem sklep - sprzedaż artykułów medycznych czynny minimum 8 godzin dziennie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i  centralnego ogrzewania.
Organizator postępowania Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, ul.Daleka 11 – Dział Administracyjny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjnym tel. (22) 755 90 82.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala